Χαράλαμπος Μιχαήλ -  Κυριακή Μιχαήλ - Ειρήνη Μιχαήλ και Συνεργάτες

​Δικηγορικό Γραφείο 
Ολοκληρωμένες, Υπεύθυνες & Αποτελεσματικές Νομικές Υπηρεσίες 

Τομείς δραστηριότητας

Το δικηγορικό γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς -μεταξύ άλλων- του Αστικού, Ποινικού και Εργατικού δικαίου…


Διαχείριση ακινήτων

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη ορθή διαχείριση των ακινήτων σας, αν δεν θέλετε/μπορείτε να ασχοληθείτε με αυτά…

Η ομάδα μας