Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, όπως διαζύγια συναινετικά ή μη/επιμέλεια - επικοινωνία ανηλίκων τέκνων και διατροφές. Επιπλέον, αναλαμβάνει υποθέσεις αστικής ευθύνης, όπως αυτοκινητικά ατυχήματα/κληρονομικά ζητήματα/μισθωτικές διαφορές και διαφορές που προκύπτουν από συμβάσεις ή από αδικοπραξίες. Ασχολείται, επίσης, με τη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων (σύνταξη διαταγών πληρωμής - εκτέλεση). Εξειδικεύεται, ακόμα, στη σύσταση εταιρειών οποιασδήποτε μορφής -σύνταξη καταστατικών και διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας (Εφορία, Επιμελητήριο, Τ.Ν, Τ.Π, Πρωτοδικείο)- και, τέλος, στον έλεγχο τίτλων στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγια όλης της χώρας. Αναλαμβάνουμε δηλώσεις καταχώρισης ιδιοκτησιών στα αρμόδια γραφεία κτηματογράφησης, καθώς και στο Κτηματολόγιο σε όλη τη χώρα (σύνταξη δηλώσεων, προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών, διόρθωση πρόδηλου σφάλματος κ.τ.λ.).