Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αφοσιωμένη ομάδα έμπειρων δικηγόρων μας έχει δεσμευτεί να παρέχει εξαιρετικές νομικές υπηρεσίες τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους εργοδότες που περιηγούνται στο σύνθετο τοπίο του εργατικού δικαίου. Είτε χρειάζεστε συμβουλές, εκπροσώπηση ή βοήθεια σε θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση, είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα.

Η εξειδίκευση του γραφείου μας:
Έχουμε βαθιά κατανόηση των περιπλοκών του εργατικού δικαίου της απασχόλησης. Οι δικηγόροι μας διαθέτουν εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία σε όλες τις πτυχές του εργατικού δικαίου, όπως

   Συμβάσεις εργασίας: Σύνταξη, αναθεώρηση και διαπραγμάτευση συμβάσεων εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων ορίζονται και προστατεύονται με σαφήνεια.

   Παράνομη καταγγελία: Εκπροσωπούμε εργαζόμενους που έχουν καταγγελθεί παράνομα, εξασφαλίζοντας την τήρηση των δικαιωμάτων τους και επιδιώκοντας την παροχή των κατάλληλων ένδικων μέσων. Συμβουλεύουμε επίσης τους εργοδότες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αξιώσεων για παράνομη απόλυση.


   Θέματα μισθών και ωρών εργασίας: Βοήθεια προς τους εργαζόμενους για την ανάκτηση μη καταβληθέντων μισθών, αποζημίωση υπερωριών και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους περί κατώτατου μισθού. Παρέχουμε επίσης συμβουλές στους εργοδότες σχετικά με τους κανονισμούς μισθών και ωρών εργασίας για την αποφυγή παραβιάσεων και νομικών διαφορών.

   Πολιτικές και συμμόρφωση στον χώρο εργασίας: Παροχή συμβουλών σε εργοδότες σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών στο χώρο εργασίας που συμμορφώνονται με τους τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τις παροχές προς τους εργαζομένους, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την υγεία και την ασφάλεια.

   Διαφορές και δικαστικές διαμάχες στον τομέα της απασχόλησης: Εκπροσώπηση πελατών σε διάφορες διαφορές που σχετίζονται με την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων παραβίασης συμβάσεων, συμφωνιών μη ανταγωνισμού, διαφορών εμπορικών μυστικών και άλλων. Είμαστε ειδικευμένοι διαπραγματευτές και δικηγόροι αφιερωμένοι στην προστασία των συμφερόντων των πελατών μας. 

Επιπλέον αναλαμβάνουμε τη μελέτη-σύνταξη εργασιακών και επιχειρησιακών συμβάσεων, αλλά και την επίλυση αυτών. Διεκπεραιώνουμε θέματα Εργασιακών Σωματείων, θέματα διαθεσιμότητας, εργασιακά θέματα που προκύπτουν από τη μετάβαση επιχείρησης ή την οποιαδήποτε απόσχιση κλάδου, όπως επίσης εργασιακά θέματα που προκύπτουν κατόπιν πτώχευσης εταιρειών.